Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence: Business Analysis & Project Management

Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua Franca’s visie op business analyse voor business intelligence

Dit diagram illustreert onze aanpak: wij combineren dwingende motieven zoals concurrentie met meetbare doelstellingen zoals return on capital employed (ROCE) met de visie van het management. Versta alle verbindingen in het diagram als vertaaloefeningen. Bijvoorbeeld de communicatie van de managementdoelstellingen naar de betrokken business actoren en hoe dit het informatiemanagement beïnvloedt. Merk op hoe de BA4BI garant staat voor een samenspel tussen wat er in de gegevensbestanden zit -dus het fysieke datamodel- en wat er in het hoofd zit van de business actoren, dus het logische data model.

information

 

 

 

 

 

 

Lingua Franca’s visie op project management voor business intelligence

 

De PM4BI speelt een sleutelrol. Hij optimaliseert de beperkingen en randvoorwaarden van de voornaamste stakeholders en business actoren zoals designers, bron data eigenaren, data stewards, data privacy officers, functioneel management, data analisten, data kwaliteitsmanagers, enz…

Wij zijn ervan overtuigd dat een PM4BI nooit kan functioneren zonder kennis van de praktijken in analytics. Medewerkers of consultants die enkel een PMI BOK of PRINCE2 certificatie hebben zullen het niet gemakkelijk hebben om alle stakeholders te verenigen rond een gemeenschappelijk project