#BA4BI: Combining Technical and Business Knowledge for Analytics

Afhankelijk van de bron mislukt tussen 50 en 80 % van alle analytics. Dat is onze belofte: een drastische vermindering van dat percentage.
Lingua Franca heeft de voornaamste oorzaken van mislukte analytics projecten geïdentificeerd.
Inconsistente business analyse: geen zakelijke verrechtvaardiging en een totale isolatie van informatiestrategie ten opzichte van de ondernemingsstrategie.
Onvolledige data analyse: de brondata zijn onvoldoende onderzocht op hun mogelijkheden en hun waarde voor de beslissingen.
Verkeerd gebruik van agile methoden: als de ontwikkelaars al (terecht) de waterval methode achter zich gelaten hebben, dan gingen zij vaak in de verkeerde richting met agile. Gevolg: onnodig herwerken en een business partner die zelf aan de slag gaat met Excel of een data visualisatie tool.
Wilt u de voordelen van onze aanpak ontdekken? Stuur ons een mail of bel ons.